Systémová intervence v organizaci 

Vitalita a plné zapojení

 

Můj příběh

K systemickému přístupu a konstelacím mě v roce 2012 přivedl koučink, kterému jsem se již v té době aktivně věnoval. Svoji roli zde sehrálo i členství v EMCC (Evropské radě pro mentoring a koučování), díky kterému jsem poznal řadu zajímavých osobností v oblasti koučinku a seberozvoje. Jedním z nich byl John Whittington - špičkový facilitátor a zkušený lektor konstelací v podnikové sféře. John se stal mým prvním učitelem systemického přístupu a konstelací a ovlivnil tak moji vlastní praxi.

Po úspěšném absolvování několika zahraničních seminářů a kurzů věnovaných systemickému přístupu jsem se zaměřil na jeho využití v podnikatelském a podnikovém prostředí. Postupně jsem začal spojovat metody systemického koučinku a některé konstelační techniky s klasickými strukturovanými metodami rozhodování a řízení, které jsem získal při své dlouhodobé zkušenosti v roli projektového a změnového manažera.

Tento přístup pomáhá jednotlivcům, firmám a podnikatelům správně nastavit priority, určit přesné cíle, vyřešit vztahové problémy v kolektivu nebo s partnery, a celkově zlepšit chod firmy či byznysu. 

Své workshopy již několik let pořádám jak v Praze, tak i v zahraničí. Systemický přístup se stal pro mě nejen životním posláním, ale zároveň i jedním z účinných nástrojů, podporujícím můj osobní růst a hluboké spojení s vlastní identitou.

...

Všechny fotografie na těchto stránkách byly pořízeny mnou během mé cesty po Jižní Koreji.

 

Intuitivní a strukturovaný přístup

Odhalte co je skryté

 
DSCF8673_edited.jpg

Vedení kolektivu

Vedení kolektivu z pohledu organizace systému se často řídí naprosto odlišnými pravidly, než těmi, které se používají v běžné praxi. Systemická pravidla jsou určená k nastolení rovnováhy v kolektivu a k jeho nenucenému oživení. Vytváří totiž přirozenou dynamiku, která posouvá kolektiv jako celek dopředu a pomáhá tak vést firmu k vytyčenému cíli. Základními pilíři systemického vedení jsou: respekt, rovnováha a přijetí.

DSCF8639_edited.jpg

Konstelace

Pokud máte pocit, že jste již vyzkoušeli všechno možné, ale stále nejste spokojení s výsledky vašeho snažení, děje-li se něco, čemu nemůžete najít logické vysvětlení, pak je na čase se podívat na vaši organizaci z úplně jiného uhlu pohledu, a zapojit přitom jiné smysly, než logické uvažování. Je velmi pravděpodobné, že problémy ve firmě, stagnace růstu, či naopak chaotický rozvoj, jsou způsobené porušením principů systemické rovnováhy. Společně tyto dysbalance odhalíme, pokusíme se je odstranit a nastolit tak zpátky přirozenou rovnováhu.

DSCF8701.jpg

Workshopy a školení

Workshopy jsou ideální formou pro seznámení se s teorií organizace systému a vyzkoušení si konstelačních technik v praxi. Konstelace, jako přístup k rozhodování založený na intuici, vám otevřou nové způsoby vnímaní a intepretace okolního světa a přinesou zcela nové vjemy. Během několika sezení se naučíte snadno rozpoznávat věci, které byly pro vás do teď skryté. Obohatíte tak sebe a okolí o přístup, který vede k hlubšímu porozumění sama sebe a druhých, a celkovému zlepšení mezilidských vztahů.

"Vše, co jste vždy chtěli, je na druhé straně strachu."

George Adair

 
 

Kontakt

+420 724 602 945

DSCF8517.jpg

©2020 by Serge.Mag